Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

soustava souřadnicová p
syn. p-systém.
angl: p coordinate system; slov: súradnicová sústava p; něm: p-Koordinaten f/pl, p-Koordinatensystem n; rus: барическая система координат  1993-a1
podpořila:
spolupracují: