Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

soustava souřadnicová p
syn. p-systém.
angl: p coordinate system slov: súradnicová sústava p něm: p-Koordinaten f/pl, p-Koordinatensystem n rus: барическая система координат  1993-a1
podpořila:
spolupracují: