Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rovnice Ferrelova
angl: Ferrel equation slov: Ferrelova rovnica rus: уравнение Ферреля něm: Ferrel-Gleichung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: