Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rovnice Ferrelova
angl: Ferrel equation; slov: Ferrelova rovnica; něm: Ferrel-Gleichung f; rus: уравнение Ферреля  1993-a1
podpořila:
spolupracují: