Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Kaminského
angl: Kaminski formula; slov: Kaminského vzorec; něm: Kaminski-Formel f; rus: формула Каминского  1993-a1
podpořila:
spolupracují: