Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

barograf aneroidový
barograf, jehož čidlem je sada aneroidových krabiček, tzv. Vidieho dózy.
angl: aneroid barograph; slov: aneroidový barograf; něm: Aneroidbarograph m; fr: baromètre anéroïde m; rus: барограф-анероид  1993-a3
podpořila:
spolupracují: