Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

dryline
slang. označení pro vlhkostní rozhraní.
Termín je přejat z angličtiny, vznikl v USA. Skládá se z angl. dry „suchý“ a line „čára“.
angl: dryline, dry line slov: dryline něm: dryline f fr: front de point de rosée m, ligne sèche f rus: сухая линия  2015
podpořila:
spolupracují: