Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tendence tlaková
obecně změna tlaku vzduchu za jednotku času na pevně zvoleném místě. V synoptických zprávách se udává změna tlaku vzduchu na stanici za tři hodiny (v tropických oblastech za 24 hodin) před termínem pozorování. V případě tříhodinové tlakové změny v úrovni stanice se určuje nejen její velikost, ale i charakteristika tlakové tendence za příslušné tříhodinové období. Tlaková tendence spolu s charakteristikou tlakové tendence udávají krátkodobé změny v tlakovém poli a mají značný prognostický význam. Viz též izalobara, mapa izalobar, rovnice tlakové tendence, izotendence.
angl: pressure tendency slov: tlaková tendencia něm: Luftdrucktendenz f rus: барическая тенденция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: