Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tendence tlaková
obecně změna tlaku vzduchu za jednotku času na určitém místě. V synoptických zprávách se udává změna tlaku vzduchu na stanici za tři hodiny (v tropických oblastech za 24 hodin) před termínem pozorování. V případě tříhodinové tlakové změny v úrovni stanice se určuje nejen její velikost, ale i charakteristika tlakové tendence za příslušné tříhodinové období. Tlaková tendence spolu s charakteristikou tlakové tendence udávají krátkodobé změny v tlakovém poli a mají značný prognostický význam. Viz též izalobara, mapa izalobar, rovnice tlakové tendence.
angl: pressure tendency; slov: tlaková tendencia; něm: Luftdrucktendenz f; rus: барическая тенденция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: