Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

děj
viz též proces.
angl: process; slov: dej; něm: Prozess m; fr: processus m; rus: процесс  1993-a1
podpořila:
spolupracují: