Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie letecká
aplikovaná klimatologie studující klimatické podmínky leteckého provozu. Zabývá se zejména zpracováním klimatologických podkladů pro umísťování a výstavbu letišť, zabezpečování leteckého provozu a sestavování klimatografie letišť a leteckých tratí. Viz též meteorologie letecká.
angl: aeronautical climatology slov: letecká klimatológia rus: авиационная климатология něm: Flugklimatologie f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: