Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vrcholek oblaku
nejvyšší část oblaku, v níž vzduch ještě obsahuje detekovatelné množství oblačných částic. Viz též základna oblaku, rozsah oblaku vertikální.
angl: cloud top; slov: vrchol oblaku; něm: Wolkenoberkante f; rus: вершина облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: