Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vrcholek oblaku
nejvyšší část oblaku, v níž vzduch ještě obsahuje detekovatelné množství oblačných částic. Viz též základna oblaku, rozsah oblaku vertikální.
angl: cloud top slov: vrchol oblaku něm: Wolkenoberkante f rus: вершина облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: