Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výparoměr
syn. evaporimetr – přístroj k měření výparu. Nejčastěji se měří výpar z volné vodní hladiny výparoměry a výpar z půdy s vegetací evapotranspirometry. Pro mikroklimatická měření v porostech je používán tzv. Picheův výparoměr.
angl: atmidometer, atmometer, evaporimeter slov: výparomer rus: атмидометр, , атмометр, испаритель  1993-a3
podpořila:
spolupracují: