Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

minimum roční průměrné
průměr ročních minim meteorologického prvku za dlouholeté období nebo od počátku měření. Např. na stanici Praha-Klementinum je za období 1775–2010 prům. roční minimum teploty vzduchu –9,1 °C.
angl: mean annual minimum of meteorological element slov: priemerné ročné minimum něm: mittleres Jahresminimum n rus: среднегодовой минимум метеорологического элемента  2014
podpořila:
spolupracují: