Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

chionogram
záznam chionografu.
slov: chionogram rus: хионограмма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: