Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anticyklolýza
zeslabení již existující anticyklonální cirkulace v atmosféře, které může vést k slábnutí a rozpadu anticyklony. Opakem anticyklolýzy je anticyklogeneze.
Termín se skládá ze slova anticyklona a řec. λύσις [lysis] „uvolňování, rozpouštění“.
angl: anticyclolysis slov: anticyklolýza něm: Antizyklolyse f fr: anticyclolyse f rus: антициклолиз  1993-a3
podpořila:
spolupracují: