Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cirkulace primární
syn. cirkulace prvotní – základní složka všeobecné cirkulace atmosféry. Na ni navazují cirkulace menších měřítek, označované jako cirkulace sekundární a terciární. Toto rozdělení atmosférické cirkulace navrhl H. C. Willet.
angl: primary circulation slov: primárna cirkulácia něm: primäre Zirkulation f fr: circulation primaire f rus: первичная циркуляция  1993-a2
podpořila:
spolupracují: