Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cirkulace primární
syn. cirkulace prvotní – základní složka všeobecné cirkulace atmosféry. Na ni navazují cirkulace menších měřítek, označované jako cirkulace sekundární a terciární. Toto rozdělení atmosférické cirkulace navrhl H. C. Willet.
angl: primary circulation; slov: primárna cirkulácia; něm: primäre Zirkulation f; fr: circulation primaire f; rus: первичная циркуляция  1993-a2
podpořila:
spolupracují: