Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklona kvazipermanentní
anticyklona vyskytující se na klimatologických mapách po celý rok téměř na stejném místě. Střed kvazipermanentní anticyklony se od zimního období k letnímu (a naopak) posouvá zpravidla jen málo. Ke kvazipermanentním anticyklonám patří všechny subtropické anticyklony vyskytující se nad oceány obou polokoulí. Kvazipermanentní anticyklony jsou permanentními akčními centry atmosféry.
angl: quasi-permanent anticyclone; slov: kvázipermanentná anticyklóna; něm: quasi-permanente Antizyklone f; fr: anticyclone quasi permanent m; rus: квазиперманентный антициклон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: