Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tornádo mezocyklonální
tornádo, které je spojeno s mezocyklonousupercele. Tornádo získává vertikální vorticitu nasáváním vorticity vzniklé na gust frontě do výstupného proudu supercely. Viz též tornádo nemezocyklonální.
angl: mesocyclonic tornado; slov: mezocyklonálne tornádo; rus: мезоциклоническое торнадо  2019
podpořila:
spolupracují: