Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

měření meteorologických prvků v mezní vrstvě a volné atmosféře
aplikace přímých metod měření meteorologických prvků zpravidla od výšky několika desítek m nad zemí. Po meteorografech, vynášených do ovzduší buď balony nebo upoutanými meteorologickými draky, a po přímých měřeních posádkami při výstupech volných balonů se od počátku 30. let 20. století k uvedeným měřením používají v největší míře radiosondy. První měření pomocí radiosondy uskutečnili 7. 1. 1929 Robert Burelu a následně P. A. Molčanov v Pavlovsku dne 30. 1. 1930.
V současné době se používá také letadlových sondáží, upoutaných balonů neboli aerostatů, transoceánských sond, meteorologických družic, meteorologických radiolokátorů, windprofilerů a meteorologických stožárových měření. Viz též měření aerologické, zpráva TEMP, sondáž ovzduší.
angl: measurement of meteorological elements in boundary layer and free atmosphere slov: meranie meteorologických prvkov v hraničnej vrstve a vo voľnej atmosfére něm: Messung von meteorologischen Größen in der Grenzschicht und in der freien Atmosphäre f rus: измерение метеорологических элементов в пограничном слое и в свободной атмосфере  1993-a3
podpořila:
spolupracují: