Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

neutercane
zast. označení pro subtropickou cyklonu malého rozsahu zformovanou z mezosynoptického konvektivního systému.
Termín byl zaveden v r. 1972. Vznikl nahrazením první části termínu hurricane (srov. hurikán) lat. slovem neuter „žádný z obou“ (srov. neutrální), rozumí se ani tropická, ani mimotropická cyklona.
angl: neutercane; slov: neutercane; rus: субтропический циклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: