Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

neutercane
zast. označení pro subtropickou cyklonu malého rozsahu zformovanou z mezosynoptického konvektivního systému. Termín byl zaveden v 70. letech 20. století.
angl: neutercane slov: neutercane rus: субтропический циклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: