Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vodivost turbulentní
formálně zavedený pojem podle analogie s molekulární vodivostí. Zatímco molekulární vodivost v plynech je podmíněna neuspořádaným pohybem molekul, v případě turbulentní vodivosti se jedná o přenos tepelné energie turbulentním promícháváním v atmosféře. Kvantitativní mírou turbulentní vodivosti může např. být koeficient turbulentní difuze nebo koeficient turbulentní výměny.
angl: eddy conductivity, turbulent conductivity slov: turbulentná vodivosť něm: turbulenter Austauschkoeffizient m rus: турбулентная проводимость  1993-a1
podpořila:
spolupracují: