Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vodivost turbulentní
formálně zavedený pojem podle analogie s molekulární vodivostí. Zatímco molekulární vodivost v plynech je podmíněna neuspořádaným pohybem molekul, v případě turbulentní vodivosti se jedná o přenos tepelné energie turbulentním promícháváním v atmosféře. Kvantitativní mírou turbulentní vodivosti může např. být koeficient turbulentní difuze nebo koeficient turbulentní výměny.
angl: eddy conductivity, turbulent conductivity; slov: turbulentná vodivosť; něm: turbulenter Austauschkoeffizient m; rus: турбулентная проводимость  1993-a1
podpořila:
spolupracují: