Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Odborné zkratky

Použité jazykové zkratky najdete zde - jazykové zkratky
podpořila:
spolupracují: