Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

deprese termická
oblast sníženého tlaku vzduchu vlivem termických příčin především nad přehřátou pevninou v létě. Viz též cyklona termická.
angl: thermal depression slov: termická depresia něm: thermisches Tief n rus: термическая депрессия fr: dépression thermique f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: