Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

deprese termická
oblast sníženého tlaku vzduchu vlivem termických příčin především nad přehřátou pevninou v létě. Viz též cyklona termická.
angl: thermal depression slov: termická depresia něm: thermisches Tief n fr: dépression thermique f rus: термическая депрессия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: