Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlhkoměr absolutní
angl: absolute hygrometer; slov: absolútny vlhkomer; něm: Absoluthygrometer n; rus: абсолютный гигрометр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: