Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlhkoměr absolutní
angl: absolute hygrometer slov: absolútny vlhkomer něm: Absoluthygrometer n rus: абсолютный гигрометр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: