Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mráz šedý
nevh. označení pro jíní.
  1993-a1
podpořila:
spolupracují: