Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

buňka bouřková
1. ve starší terminologii užívané označení jednoduché cely;
2. v meteorologické praxi užívané označení oblasti zvýšené efektivní radiolokační odrazivosti, která indikuje výskyt konvektivních srážek.
angl: thunderstorm cell slov: búrková bunka něm: Gewitterzelle f fr: cellule orageuse f rus: грозовая ячейка  1993-a3
podpořila:
spolupracují: