Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zoobioklimatologie
syn. bioklimatologie zvířat, zooklimatologie – část bioklimatologie zabývající se vztahy mezi klimatem a živočichy, zvláště hospodářskými zvířaty.
Termín se skládá z řec. ζῷον [zóon] „živočich“ a slova bioklimatologie.
angl: zooclimatology; slov: zoobioklimatológia; rus: зооклиматология  1993-a2
podpořila:
spolupracují: