Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zoobioklimatologie
syn. bioklimatologie zvířat, zooklimatologie – část bioklimatologie zabývající se vztahy mezi klimatem a živočichy, zvláště hospodářskými zvířaty.
angl: zooclimatology slov: zoobioklimatológia rus: зооклиматология  1993-a2
podpořila:
spolupracují: