Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota konvekční kondenzační hladiny
angl: temperature of the convection condensation level; slov: teplota konvekčnej kondenzačnej hladiny; něm: Temperatur im konvektiven Kondensationniveau f; rus: температура конвективного уровня конденсации  1993-a1
podpořila:
spolupracují: