Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota konvekční kondenzační hladiny
angl: temperature of the convection condensation level slov: teplota konvekčnej kondenzačnej hladiny něm: Temperatur im konvektiven Kondensationniveau f rus: температура конвективного уровня конденсации  1993-a1
podpořila:
spolupracují: