Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cirkulace sekundární
syn. cirkulace druhotná – 1. podle H. C. Willeta atmosférická cirkulace v měřítku cyklon a anticyklon;
2. obecně jakákoli cirkulace, která je dynamicky indukovaná nebo je součástí silnější cirkulace zpravidla většího měřítka. Viz též cirkulace primární, cirkulace terciární.
angl: secondary circulation slov: sekundárna cirkulácia něm: sekundäre Zirkulation f fr: circulation secondaire f rus: вторичная циркуляция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: