Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cirkulace sekundární
syn. cirkulace druhotná – 1. podle H. C. Willeta atmosférická cirkulace v měřítku cyklon a anticyklon;
2. obecně jakákoli cirkulace, která je dynamicky indukovaná nebo je součástí silnější cirkulace zpravidla většího měřítka. Viz též cirkulace primární, cirkulace terciární.
angl: secondary circulation; slov: sekundárna cirkulácia; něm: sekundäre Zirkulation f; fr: circulation secondaire f; rus: вторичная циркуляция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: