Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

částice Aitkenovy
angl: Aitken particles slov: Aitkenove častice něm: Aitkenteilchen n rus: частицы Айткена fr: noyaux d'Aitken pl, particules d'Aitken pl  1993-a2
podpořila:
spolupracují: