Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

částice Aitkenovy
angl: Aitken particles slov: Aitkenove častice něm: Aitkenteilchen n fr: noyaux d'Aitken pl, particules d'Aitken pl rus: частицы Айткена  1993-a2
podpořila:
spolupracují: