Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklona studená
syn. cyklona vysoká – cyklona, která se vyskytuje v celém svém vert. rozsahu v rel. chladnějším vzduchu vzhledem k okolí. Studené cyklony jsou termicky symetrické, řídicí nebo izolované cyklony, v nichž se frontální systémy mohou vyskytovat pouze na jejich okrajích. Pro studené cyklony je typický růst velikosti cyklonální cirkulace s výškou.
angl: cold low, cold-core cyclone; slov: studená cyklóna; něm: kalte Zyklone f; fr: dépression à coeur froid f, cyclone à noyau froid m; rus: холодная депресия, холодный циклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: