Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

homopauza
tenká přechodová vrstva mezi homosférou a heterosférou ve výšce přibližně 90 km. Je prakticky totožná s turbopauzou.
Termín zavedl brit. přírodovědec S. Chapman v r. 1950. Skládá se z řec. ὁμός [homos] „stejný, rovný“ a lat. pausa „přerušení, ukončení“.
angl: homopause slov: homopauza něm: Homopause f rus: гомопауза  2014
podpořila:
spolupracují: