Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výška minimální sektorová (MSA)
darez\.: MSA minimum sector altitude, odebráno height
angl: Minimum Sector Altitude (MSA) slov: sektorová minimálna výška něm: Sicherheitsflughöhe f rus: минимальная высота сектора  1993-a3
podpořila:
spolupracují: