Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výška minimální sektorová (MSA)
darez\.: MSA minimum sector altitude, odebráno height
angl: Minimum Sector Altitude (MSA); slov: sektorová minimálna výška; něm: Sicherheitsflughöhe f; rus: минимальная высота сектора  1993-a3
podpořila:
spolupracují: