Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

znečištění ovzduší tepelné
tepelná energie antropogenního (průmyslového, dopravního apod.) původu, která vstupuje do atmosféry a účastní se tam met. dějů, zejména v mezní vrstvě atmosféry. V širším smyslu se za složku tepelného znečištění ovzduší považuje i sálání tepla z umělých povrchů (např. stěn a střech budov, asfaltových a betonových ploch). S tepelným znečištěním ovzduší pak souvisí souborný efekt, označovaný často jako tepelný ostrov města.
angl: heat air pollution, thermal air pollution slov: tepelné znečistenie ovzdušia něm: Umweltverschmutzung durch Wärme f rus: термическое загрязнение воздуха  1993-a3
podpořila:
spolupracují: