Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klima pasátové
nepříliš časté označení pro klima savany, odkazující na vliv pasátů a sezonní výskyt pasátové inverze teploty vzduchu.
angl: trade-winds climate slov: pasátová klíma něm: Passatklima n rus: пассатный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: