Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

námraza žlábkovitá
technický termín pro tvar námrazy na letadle v době letu, vznikající následkem specifických teplotních poměrů jeho povrchu. Vytváří se mimo náběžné hrany letadla, které v důsledku kinetického ohřevu mají teploty zpravidla nad bodem mrazu. Dopadající kapky jsou strhávány na chladnější část profilu křídla, kde namrzají a mění aerodynamické vlastnosti. Proto je žlábkovitá námraza považována za nejnebezpečnější formu námrazy v letectví.
slov: žliabkovitá námraza; rus: желобковое обледенение, корытообразное обледенение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: