Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

regenerace anticyklony
proces, při němž anticyklona, která dříve již slábla, začíná opět mohutnět. Regenerace anticyklony se projevuje vzestupem tlaku vzduchu především ve středu anticyklony, zvětšením jejího rozsahu a oživením sestupných pohybů vzduchu v její centrální části. Regenerace anticyklony obvykle probíhá při spojení uzavírající anticyklony s málo pohyblivou tlakovou výší nebo při vývoji nové anticyklony ve výběžku existující tlakové výše. Viz též mohutnění anticyklony.
angl: regeneration of anticyclone; slov: regenerácia anticyklóny; něm: Regeneration einer Antizyklone f; rus: регенерация антициклона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: