Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stín akustický
atmosférické akustice diskontinuita v poli šíření zvuku v atmosféře, kdy do části prostoru na zemském povrchu a v atmosféře v důsledku svého lomu nepronikají zvukové vlny, i když jejich zdroj může být relativně blízko. Vzniká pouze v souvislosti s výškovými zdroji zvuku za situace, kdy teplota vzduchu klesá s výškou. Meteorologickým příkladem může být situace, kdy od relativně blízko viditelného blesku není na určitých místech slyšitelný hrom.
angl: acoustic shadow; slov: akustický tieň; rus: акустическая тень  2020
podpořila:
spolupracují: