Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tefigram
druh aerologického diagramu s pravoúhlými nebo kosoúhlými souřadnicovými osami T a Φ (podle nichž byl diagram nazván), kde T je teplota vzduchu v K (v některých verzích tefigramu ve °C) a Φ entropie suchého vzduchu. Protože entropie je úměrná logaritmu potenciální teploty Θ podle vztahu:
Φ=cplnΘ+konst.,
kde cp je měrné teplo vzduchu při stálém tlaku, má osa y současně stupnici lnΘ. Autorem tohoto energetického diagramu, užívaného zejména v anglosaských zemích, je W. N. Shaw (1923).
angl: tephigram; slov: tefigram; něm: Tephigramm n; rus: тефиграмма  1993-a2
podpořila:
spolupracují: