Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tefigram
termodynamický diagram s pravoúhlými nebo kosoúhlými souřadnicovými osamiT a Φ (podle nichž byl diagram nazván tefigram), kde T je teplota vzduchu v K (v některých verzích tefigramu ve °C) a Φ entropie suchého vzduchu. Protože entropie je úměrná logaritmu potenciální teploty Θ podle vztahu:
Φ=cplnΘ+konst.,
kde cp je měrné teplo vzduchu při stálém tlaku, má osa y současně stupnici lnΘ. Autorem tohoto energetického diagramu, užívaného zejména v anglosaských zemích k vyhodnocování aerol. údajů, je W. N. Shaw (1923).
angl: tephigram slov: tefigram rus: тефиграмма  1993-a2
podpořila:
spolupracují: