Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Předmluva

Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) je výsledkem mnohaleté práce terminologické skupiny České meteorologické společnosti (ČMeS). Navazuje na knižní vydání Meteorologického slovníku výkladového & terminologického, který v roce 1993 publikoval kolektiv autorů pod vedením RNDr. Bořivoje Sobíška, DrSc.

V 90. letech došlo k bouřlivému rozmachu české meteorologie i příbuzných oborů, který byl umožněn svobodným zapojením do mezinárodní vědecké komunity a souvisel i s pokračujícím technologickým rozvojem. Na rozšiřování odborné terminologie reagovala ČMeS v roce 2010 obnovením práce terminologické skupiny, která pod vedením doc. RNDr. Daniely Řezáčové, CSc. připravila na základě knižního vydání doplněnou a podstatně upravenou elektronickou verzi slovníku. Ta sloužila odborné veřejnosti od oficiálního spuštění na začátku ledna 2015 a do prosince 2018 doznala řadu dílčích aktualizací.

Současná podoba eMS byla pro veřejnost zpřístupněna začátkem roku 2019. Dosavadní statické stránky byly nahrazeny databázovým systémem hesel a webovým rozhraním, které umožňuje mj. fulltextové vyhledávání v termínech i v jejich explikacích. Další uživatelsky příjemnou novinkou je prolinkování odkazů v jednotlivých heslech, které umožňuje snadno číst související hesla. V neposlední řadě může slovník posloužit při práci s cizojazyčnými odbornými texty, neboť obsahuje interaktivní rejstříky hesel v angličtině, slovenštině, němčině a ruštině a prozatím neúplný francouzský rejstřík. Slovník obsahuje téměř 4500 hesel, z toho více než tři čtvrtiny výkladových, a také seznam více než 300 odborných zkratek. Díky aktivitě členů autorského kolektivu je slovník neustále aktualizován a doplňován, proto budeme rádi za Vaše podněty zaslané na email slovnik@cmes.cz.

Jménem terminologické skupiny ČMeS RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.

Zde si můžete přečíst předmluvu elektronické verze z roku 2015 a knižního vydání slovníku.
podpořila:
spolupracují: