Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

minimum teploty vzduchu přízemní
angl: grass minimum temperature, ground minimum temperature slov: prízemné minimum teploty vzduchu něm: Grasminimum n rus: минимум температуры на поверхности травы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: