Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

trvání slunečního svitu efektivně možné
časový interval od východu do západu Slunce, vztahující se k místu měření se skutečným obzorem. Efektivně možný sluneční svit se rovná astronomicky možnému trvání slunečního svitu zmenšenému o dobu, po kterou je slunoměr zastíněn překážkami nad ideálním, tj. volným obzorem. V efektivně možném slunečním svitu se tedy do značné míry projevuje umístění stanice v terénu; je rozdílný na stanicích rovinných, svahových, údolních, vrcholových atd.
angl: geographic (topographic) sunshine duration; slov: efektívne možné trvanie slnečného svitu; něm: maximal mögliche Sonnenscheindauer f; rus: действительно возможная продолжительность солнечного сияния  1993-a3
podpořila:
spolupracují: