Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

odrůda oblaku
kategorie mezinárodní morfologické klasifikace oblaků, která vystihuje uspořádání oblačných částí (např. v podobě vln) nebo průsvitnost. Určitá odrůda oblaků se může vyskytovat u několika druhů oblaků, a naopak daný druh oblaků může mít rysy vyjádřené několika různými odrůdami. Při určování oblaků rozeznáváme odrůdy intortus, vertebratus, undulatus, radiatus, lacunosus, duplicatus, translucidus, perlucidus a opacus.
angl: cloud variety; slov: odroda oblaku; něm: Wolkenunterart f; fr: variété de nuage; rus: разновидность облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: