Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

odrůda oblaků
charakteristika oblaku podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků, která vystihuje uspořádání oblačných částí (např. v podobě vln) nebo průsvitnost. Určitá odrůda oblaků se může vyskytovat u několika druhů oblaků, a naopak daný druh oblaků může mít rysy vyjádřené několika různými odrůdami. Při určování oblaků rozeznáváme odrůdy: intortus, vertebratus, undulatus, radiatus, lacunosus, duplicatus, translucidus, perlucidus a opacus.
angl: cloud variety slov: odroda oblakov rus: разновидность облаков něm: Wolkenunterarten f/pl  1993-a2
podpořila:
spolupracují: