Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

napětí vazké
angl: viscous stress; slov: viskózne napätie; něm: Viskositätsspannung f, viskose Spannung f; rus: вязкое напряжение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: