Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

napětí vazké
angl: viscous stress slov: viskózne napätie něm: Viskositätsspannung f, viskose Spannung f rus: вязкое напряжение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: