Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

napětí vazké
angl: viscous stress slov: viskózne napätie rus: вязкое напряжение něm: Viskositätsspannung f, viskose Spannung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: