Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

maximum měsíční
nejvyšší hodnota meteorologického prvku dosažená během kalendářního měsíce v určitém roce.
angl: monthly maximum of meteorological element; slov: mesačné maximum; něm: Monatsmaximum n; rus: месячный максимум метеорологического элемента  1993-a2
podpořila:
spolupracují: