Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

maximum měsíční
nejvyšší hodnota meteorologického prvku dosažená během kalendářního měsíce v určitém roce.
angl: monthly maximum of meteorological element slov: mesačné maximum něm: Monatsmaximum n rus: месячный максимум метеорологического элемента  1993-a2
podpořila:
spolupracují: