Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

maximum měsíční
nejvyšší hodnota meteorologického prvku dosažená během kalendářního měsíce v určitém roce.
angl: monthly maximum of meteorological element slov: mesačné maximum rus: месячный максимум метеорологического элемента něm: Monatsmaximum n  1993-a2
podpořila:
spolupracují: