Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

období monzunové
období dešťů na pevnině s monzunovým klimatem, kdy vane letní monzun. Je charakteristické vlhkým deštivým počasím, při němž spadne převážná část roč. úhrnu srážek.
angl: monsoon season; slov: monzúnové obdobie; něm: Monsunperiode f, Monsunzeit f; rus: муссонный сезон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: