Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblačnost inverzní
oblaky podmíněné výškovou inverzí teploty vzduchu. Patří k nim nejčastěji oblaky druhu stratus, popř. stratocumulus a altostratus. Vyskytují se v oblasti dolní hranice inverze a v důsledku vlnění této hranice mívají vlnovou strukturu. K vývoji inverzní oblačnosti dochází při nahromadění vodní páry pod zadržující vrstvou výškové inverze a radiačním ochlazením podinverzní vrstvy pod teplotu rosného bodu. Inverzní oblačnost se vytváří především v noci, v zimním období se však může udržet po dobu několika dnů.
angl: inversion cloudiness slov: inverzná oblačnosť rus: инверсионная облачность něm: Inversionsbewölkung f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: