Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rosa
usazenina vodních kapek na předmětech na zemi nebo blízko jejího povrchu, vznikající kondenzací vodní páry z okolního vzduchu. Tvoří se zpravidla ve večerních a nočních hodinách za slabého větru nebo bezvětří při radiačním ochlazování povrchu předmětů pod teplotu rosného bodu.
Termín je příbuzný s lat. ros téhož významu.
angl: dew; slov: rosa; něm: Tau m; rus: роса  1993-a2
podpořila:
spolupracují: