Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

orosení
usazování kondenzátů vodní páry obsažené ve vzduchu na povrchu předmětu, který má teplotu nižší než je teplota rosného bodu. Nastává-li orosení na zemském povrchu v přirozených podmínkách, jedná se o rosu, která je druhem usazených srážek a tudíž jedním z hydrometeorů. Vodní kapičky na povrchu některých rostlin (porostů) v bezsrážkovém období nemusí být jen fyz. původu, ale mohou být důsledkem i fyziologického procesu, tzv. gutace.
slov: orosenie; něm: Absetzen von Kondensat n; rus: выпадение росы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: