Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

orosení
usazování kondenzátů vodní páry obsažené ve vzduchu na povrchu předmětu, který má teplotu nižší než je teplota rosného bodu. Nastává-li orosení na zemském povrchu v přirozených podmínkách, jedná se o rosu, která je druhem usazených srážek a tudíž jedním z hydrometeorů. Vodní kapičky na povrchu některých rostlin (porostů) v bezsrážkovém období nemusí být jen fyz. původu, ale mohou být důsledkem i fyziologického procesu, tzv. gutace.
slov: orosenie něm: Absetzen von Kondensat n rus: выпадение росы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: