Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konvekce mechanická
v meteorologii nevhodné a jen zřídka se vyskytující označení pro vynucenou konvekci. Využívá označení pro mechanicky vynucené výstupy teplého vzduchu používané v některých technických aplikacích, např. při sterilizaci.
angl: mechanic convection slov: mechanická konvekcia něm: mechanische Konvektion f rus: механическая конвекция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: