Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

expozice meteorologických přístrojů
umístění meteorologických přístrojů. Volí se tak, aby měřené údaje reprezentovaly skutečný stav atmosféry v okolí místa instalace čidel met. přístrojů. Viz též budka meteorologická, měření meteorologické, stanice meteorologická reprezentativní.
angl: exposure of meteorological instruments; slov: expozícia meteorologických prístrojov; něm: Exposition der meteorologischen Geräte f; fr: installation des instruments météorologiques f, emplacement des instruments météorologiques m; rus: размещение метеорологических приборов  1993-a1
podpořila:
spolupracují: