Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teploměr bimetalický
teploměr, jehož čidlem je bimetal. Při měření se využívá výchylky volného konce bimetalu, která závisí na velikosti teplotní změny. Tento princip měření se v meteorologii používal při registraci teploty vzduchu pomocí termografu, radiosond apod. Patří mezi deformační teploměry.
angl: bimetallic thermometer; slov: bimetalický teplomer; něm: Bimetallthermometer n; rus: биметаллический термометр  1993-a2
podpořila:
spolupracují: