Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teploměr bimetalický
teploměr, jehož čidlem je bimetal. Při měření se využívá výchylky volného konce bimetalu, která závisí na velikosti teplotní změny. Tento princip měření se v meteorologii používal při registraci teploty vzduchu pomocí termografu, radiosond apod. Patří mezi deformační teploměry.
angl: bimetallic thermometer slov: bimetalický teplomer něm: Bimetallthermometer n rus: биметаллический термометр  1993-a2
podpořila:
spolupracují: